Persondataforordning

Persondata- forordning

Denne side har til hensigt at kortlægge og dokumentere selskabets indsamling og opbevaring af personfølsomme og almindelige personoplysninger for overholdelse af Persondataforordningen.

SCROLL

line

Indsamling

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Selskabet indsamler alene almindelige personoplysninger så som navn, adresse, cpr, cvr, kontaktoplysninger mv.

Det er selskabets klare hensigt alene at indsamle almindelige personoplysninger idet der ikke er behov for at indsamle personfølsomme personoplysninger for at drive selskabet.

Selskabet indsamler ikke flere personoplysninger en dem, der er nødvendige for at kunne opfylde selskabets forpligtelser og kunne drive selskabet.

Hvilke personer behandles der oplysninger om?

Der behandles oplysninger for:

  • Ansatte
  • Kunder
  • Leverandører

Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med behandlingen er at samle information således man har de nødvendige oplysninger for at kunne drive selskabet under overholdelse af Persondataforordningen.

Samtykke eller lovligt grundlag for databehandlingen?

Ansatte

De ansatte vil alle modtage en samtykkeerklæring til underskrift. Se særskilt dokument.

De giver i den forbindelse selskabet ret til at videregive personoplysninger til en tredje part – en databehandler.

Denne tredje part har en databehandleraftale med selskabet og er underlagt tavshedspligt.

Ansøgere vil blive bedt om kun at fremsende elektroniske ansøgninger.

Kunder

Kunder vil skriftlig blive informeret om at selskabet overholder persondataloven via mailsignatur og hjemmeside.

Leverandører

Leverandører afgiver alene offentligt tilgængelige oplysninger. Det er derfor vurderet at der ikke er behov for indhentning af samtykkeerklæring.

Opbevaring

Hvor opbevares personoplysningerne?

Alle personoplysninger opbevares elektronisk således der ikke er adgang for uvedkommende.

Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Ansatte

Det vil fremgå af samtykkeerklæringen, at personoplysninger vil blive opbevaret i løbende og 5 hele regnskabsår. Således vil bogføringsloven kunne overholdes.

Ansøgere vil alene blive opbevaret i op til et år.

Sletning

Alle vil have mulighed for at få slettet personoplysninger hvis det ikke strider mod anden lovgivningen. Dette vil fremgå af samtykkeerklæring for ansatte og ansøgere hvorimod det vil fremgå som fast mailsignatur i forhold til kunder og leverandører.

Deling

Visse personoplysninger deles med tredjemand som led i den almindelige drift. Denne tredje part har en databehandleraftale med selskabet og er underlagt tavshedspligt.

Selskabet udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Tredjemand

Der underleverandører på følgende punkter:

  • Løn
  • Fakturering
  • Bogholderi

Alle underleverandører har databehandleraftaler. Se særskilte dokumenter.

Klager

Klager over selskabets behandling af personoplysninger skal rettes til selskabets ledelse.

Glad ApS
Frederiks Allé 127
8000 Aarhus C

Tlf.: 61 42 77 33

E-mail: adm.gladcafe@gmail.com

Indholdsfortegnelse